תנאי שימוש


1. ויזה סרביס אינה אחראית על מתן אישור הויזה ואינה מייצגת כלל את השגרירות האמריקאית, ההחלטה הבלעדית על אישור הויזות תינתן ע"י השגרירות האמריקאית בלבד.

2. ויזה סרביס לא תשא בשום נזק או הפסד כספי הנגרם כתוצאה בסירוב הויזה.

3. המשתמש באתר מסכים כי בית הדין הרבני בירושלים הינו בעל הסמכות היחידית לדון בכל פלוגתא בין הצדדים בקשר לכל תביעה או נזק.